loading

Xây Dựng Phầm Mềm Kế Toán Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Dược Phẩm Á Âu

Xây dựng phầm mềm kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN 4 1.1. TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM 4 1.1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán 4 1.1.2. Cở sở thực tiễn để xây dựng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 5 1.2. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG 19 1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng. 19 1.2.2.Một số khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng. 20 1.2.3. Các tài khoản kế toán sử dụng 22 1.2.4. Các chứng từ kế toán sử dụng 23 1.2.5. Các hình thức kế toán 23 1.2.6. Trình tự một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến kế toán bán hàng 1.2.7. Kế toán máy 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNI VIỆT NAM 29 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY 29 2.1.1. Giới thiệu về công ty 29 2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức 29 2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 2.2.1.  Hình thức kế toán sử dụng 31 2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 33 2.2.3. Các chứng từ và báo cáo sử dụng 35 2.2.4. Một số nghiệp vụ kế toán điển hình tại công ty 35 2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 36 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNI VIỆT NAM 38 3.1. PHÂN TÍCH MỤC TIÊU, TÍNH CHẤT, YÊU CẦU VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN 38 3.1.1. Xác định mục tiêu, dữ liệu đầu vào và các thông tin được đưa ra của hệ thống mới.` 38 3.1.2. Mô tả bài toán cho hệ thống mới 39 3.2. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ VÀ MÔ HÌNH LOGIC 41 3.2.1. Mô hình nghiệp vụ của bài toán. 41 3.2.2. Mô hình khái niệm logic. 46 3.2.3. Chuyển đổi mô hình E/R sang mô hình dữ liệu quan hệ. 58 3.2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý. 60 3.3. LỰA CHỌN CÔNG CỤ VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM 68 3.3.1.Giới thiệu về Visual Studio. 68 3.3.2.Ưu nhược điểm của Microsoft Visual Studio. 68 3.3.3 Cài đặt phần mềm 69 3.4. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 69 3.5. MỘT SỐ THUẬT TOÁN 76 3.6. MỘT SỐ ĐOẠN CODE TRONG CHƯƠNG TRÌNH 77 PHẦN KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập tại trường Học Viện Tài Chính em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích làm hành trang cho con đường sau khi tốt nghiệp. Để có được như ngày hôm nay, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của bản thân thì phải kể tới công lao dạy dỗ không hề nhỏ của các thầy cô trường Học viện Tài chính. Em luôn biết ơn và sẽ luôn ghi nhớ công ơn của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo trong khoa Hệ thống thông tin kinh tế, những người đã truyền dạy cho em những kiến thức chuyên ngành để cho em có được nghề nghiệp vững chắc trong tương lai. Đặc biệt em xin được tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Phan Phước Long , người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp trong thời gian thực tập tốt nghiệp. Cuối cùng em xin được chân thành cảm ơn lãnh đạo và các nhân viên trong Công ty TNHH Dược phẩm UNI Việt Nam đã tạo điều kiện cho em được thực tập và hướng dẫn em trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty. LỜI MỞ ĐẦU Công nghệ thông tin hiện nay có thể nói là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Hệ thống thông tin – Một trong những ngành mũi nhọn của công nghệ thông tin – đã có nhiều ứng dụng trong quản lý kinh tế, đặc biệt là quản lý các doanh nghiệp. Quản trị dữ liệu trong hệ thống thông tin là một lĩnh vực quan trọng của khoa học và công nghệ thông tin, cho phép tin học hóa hệ thống thông tin quản lý của đơn vị một cách hiệu quả nhất phục vụ yêu cầu quản lý kinh doanh. Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, đây là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hoá sang hình thái vốn tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Trong xu thế thương mại hóa, toàn cầu hóa hiện nay, khối lượng thông tin cần xử lý ngày càng nhiều và đòi hỏi phải đáp ứng nhanh chóng, kịp thời cho nhu cầu quản lý. Do vậy, công nghệ tin học đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lí nói chung, quản lí bán hàng nói riêng. Trong thời gian thực tập tai Công ty TNHH Dược phẩm UNI Việt Nam, được tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đơn vị thực tập và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm kế toán tại đây em quyết định lựa chọn đề tài “ Xây dựng phầm mềm kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu” . Với đặc thù kinh doanh của công ty là thương mại thì hoạt động mua bán hàng hóa là hoạt động chính và quạn trọng nhất mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Hiện nay, tại Công ty TNHH Dược phẩm UNI Việt Nam đang sử dụng phần mềm AcSoft để hạch toán. Do vậy cần phải xây dựng một hệ thống thông tin kế toán bán hàng giúp cho việc giải quyết các vấn đề đơn giản, giảm bớt vất vả, khó khăn trong công tác quản lý của doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: là hoạt động quản lý bán hàng tại công ty TNHH Dược phẩm UNI Việt Nam. Mục tiêu của đề tài: Mục tiêu chính của đề tài là được người dùng chấp nhận và thực hiện trong quá trình quản lý và hạch toán trong công ty. Vì vậy, chương trình trước hết phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản nhất là: đơn giản, đầy đủ các chức năng, dễ nhìn, thuận tiện cho việc sử dụng và cài đặt. Ngoài ra, từng cơ quan áp dụng sẽ có những đặc thù riêng tùy thuộc vào chế độ kế toán mà cơ quan đó thực hiện. Mục tiêu của đề tài này là: + Hệ thống giải quyết được bài toán bán hàng thực tế. + Hệ thống sẽ cung cấp cho người dùng đầy đủ các chức năng theo yêu cầu của nghiệp vụ bán hàng. + Hệ thống sẽ cung cấp thông tin về hàng hóa và công nợ. + Hệ thống sẽ giúp đưa ra các báo cáo. –  Phương pháp sử dụng nghiên cứu đề tài: Đề tài đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm, điều tra, phỏng vấn, tư duy logic, phương pháp phân tích hệ thống, phân tích thống kê, so sánh và các phương pháp tin học hoá. – Công cụ sử dụng để thực hiện đề tài: Microsoft  Visual Studio C# 2012. – Nội dung của đề tài: Gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM  KẾ TOÁN. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNI VIỆT NAM. CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNI VIỆT NAM.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word