loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing

Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing CHƯƠNG 1 : NHẬN THỨC CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG. 4 1.1. Nhận thức chung về xây dựng phần mềm kế toán 4 1.1.1. Khái niệm phần mềm kế toán 4 1.1.2. Những đặc điểm cơ bản của phần mềm kế toán 6 1.1.3. Những thành phần cơ bản của phần mềm kế toán 8 1.1.4. Yêu cầu của phần mềm kế toán 9 1.1.5. Công cụ thực hiện đề tài 9 1.1.6. Quy trình xây dựng phần mềm kế toán 13 1.2. Nhận thức chung về kế toán doanh thu bán hàng 17 1.2.1. Những khái niệm cơ bản về kế toán kế toán doanh thu bán hàng 17 1.2.2. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ kế toán doanh thu bán hàng 20 1.2.3. Nhiệm vụ kế toán doanh thu bán hàng 20 1.2.4. Các tài khoản kế toán và hệ thống chứng từ sử dụng 21 1.2.5. Các hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán 22 1.2.6. Quy trình hạch toán kế toán doanh thu bán hàng 29 CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING 33 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần thiết bị Y tế Việt Sing 33 2.1.1.Giới thiệu khái quát về Công ty 33 2.1.2.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty: 36 2.2.Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Việt Sing 37 2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 37 2.2.2. Các hình thức sổ kế toán sử dụng 40 2.2.3. Hệ thống tài khoản và chứng từ sử dụng 42 2.2.4. Quy trình luân chuyển chứng từ 43 2.2.5. Quy trình hạch toán kế toán 45 2.3. Đánh giá phần mềm kế toán tại Công ty 47 2.3.1. Về tổ chức bộ máy kế toán, cơ sở vật chất, con người 47 2.3.2. Hình thức kế toán áp dụng 48 2.3.3. Tài khoản sử dụng 48 2.3.4. Các chứng từ sử dụng 49 2.3.5. Tổ chức bộ sổ kế toán 50 2.3.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 50 2.3.7.Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 51 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING 52 3.1. Phân tích hệ thống 52 3.1.1. Xác định yêu cầu và mô tả bài toán 52 3.1.2. Sơ đồ ngữ cảnh 55 3.1.3. Biểu đồ phân cấp chức năng 56 3.1.4. Ma trận thực thể chức năng 58 3.1.5. Phân tích mô hình khái niệm logic 61 3.1.6. Mô hình khái niệm dữ liệu 65 3.1.7. Mô hình khái niệm dữ liệu E-R 72 3.1.8. Chuyển mô hình E – R sang mô hình quan hệ 73 3.2. Thiết kế mô hình vật lý 76 3.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 76 3.2.2. Hệ thống giao diện tương tác của hệ thống 83 3.2.3. Một số form của phần mềm 86 3.2.4. Giới thiệu các chức năng của chương trình 90 PHẦN KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 92

Xem thêm:

 • Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương
 • Tăng cường quản lý thu thuế  GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo phương pháp khoán
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài

Như chúng ta đã biết, chức năng cơ bản của kế toán là cung cấp thông tin về tình hình kinh kế, tài chính trong doanh nghiệp cho các nhà quản lý. Việc thực hiện chức năng này có tốt hay không, trước hết phụ thuộc vào tính thường xuyên, kịp thời và chính xác của thông tin. Ngày nay theo đà phát triển của công nghệ thông tin, việc đưa máy vi tính vào sử dụng trong công tác kế toán đã tương đối phổ biến. Tin học hóa công tác kế toán không chỉ giải quyết được vấn đề xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận lợi mà nó còn làm tăng năng suất lao động của bộ máy kế toán, tạo cơ sở để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán. Tuy nhiên, thực tế việc sử dụng máy vi tính trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn mang tính chất hình thức, chưa phát huy hết khả năng của việc sử dụng máy. Vì vậy, tin học hóa công tác kế toán là một điều vô cùng quan trọng, giúp cho việc quản lý doanh nghiệp được chặt chẽ hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí, từ đó mà tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing em nhận thấy rằng: với đặc thù chuyên kinh doanh các thiết bị Y tế đa dạng về chủng loại và mẫu mã; cùng với nhiều đối tác, khách hàng lớn nên việc quản lý kế toán doanh thu bán hàng có hiệu quả là rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch, chiến lược phát triển của Công ty cũng như doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Hệ thống phần mềm kế toán doanh thu bán hàng mặc dù đã được tin học hoá nhưng do số lượng sản phẩm nhiều, đa dạng và phong phú đòi hỏi cần có một phần mềm tin học có khả năng quản lý một cách chính xác, thống nhất, cung cấp báo cáo, thông tin một cách kịp thời cho những người sử dụng và quản trị hệ thống. Vậy nên, em đã chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing”

 • Mục đích của đề tài

Được người sử dụng chấp nhận và có thể dễ dàng sử dụng. Đáp ứng yêu cầu của công tác kế toán đó là cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, phục vụ hiệu quả công tác kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty. Tận dụng tối đa năng lực tài nguyên (hệ thống máy tính), năng lực con người nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán.

 • Đối tượng nghiên cứu:

Hệ thống phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing.

 • Phạm vi nghiên cứu đề tài:

Nghiên cứu hệ thống kế toán kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty, trên cơ sở đó sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual FoxPro để thiết kế ứng dụng cho bài toán kế toán doanh thu bán hàng đáp ứng thực trạng của Công ty.

 • Phương pháp nghiên cứu đề tài:

Nghiên cứu đề tài theo phương pháp duy vật biện chứng. Thu thập thông tin thông qua phỏng vấn, ghi chép, trưng cầu ý kiến chuyên gia kế toán. Phương pháp phân tích hệ thống thông tin. Phương pháp tin học bằng công cụ lập trình Visual FoxPro để giải quyết bài toán đã được phân tích.

 • Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:

PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG gồm 3 chương:

 • Chương I: Nhận thức chung về xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng.
 • Chương II: Thực trạng về phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y Tế Việt Sing.
 • Chương III: Xây dựng hệ thống phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Y Tế Việt Sing.

PHẦN KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 : NHẬN THỨC CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG. 1.1. Nhận thức chung về xây dựng phần mềm kế toán 1.1.1. Khái niệm phần mềm kế toán Phần mềm kế toán: là hệ thống các chương trình

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí