loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Cmc Software

Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH CMC Software

Sau quãng thời gian được học tập tại Học viện Tài chính và thực tập tại công ty TNHH CMC Software cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy Phan Phước Long  em đã hoàn thành đồ án. Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Học viện Tài chính cùng ban lãnh đạo, cán bộ học viện đã cho em cơ hội và điều kiện được học tập và rèn luyện tại học viện. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong bộ môn Tin học – Tài chính – Kế toán và bộ môn Tin đại cương đã giúp em có được kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt cho công việc của em sau này. Và đặc biệt em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo PHAN PHƯỚC LONG- người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án tốt nghiệp trong thời gian thực tập. Trong quá trình thực tập thầy luôn tận tình chỉ bảo, giúp đỡ, động viên cũng như truyền đạt cho em những kiến thức vô cùng quý báu để em thực hiện tốt công việc thực tập cũng như hoàn thành đồ án. Cuối cùng em xin được chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, em xin chân thành cảm ơn giám đốc trung tâm Tống Vi Dân và các nhân viên trong Công ty TNHH CMC Software đã tạo điều kiện cho em được thực tập và tận tình hướng dẫn em trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty. MỤC LỤC   CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 3 1.1. Lý luận chung về hệ thống thông tin kế toán 3 1.1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán 3 1.1.2. Phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 3 1.1.2.1. Khái niệm 3 1.1.2.2. Tiêu chuẩn của phần mềm kế toán 3 1.1.2.3. Điều kiện của phần mềm kế toán 4 1.1.3. Quy trình xây dựng phần mềm kế toán 5 1.1.3.1. Khảo sát hiện trạng và lập kế hoạch 5 1.1.3.2. Phân tích hệ thống 8 1.1.3.3. Mô hình hóa quá trình xử lý 11 1.1.3.4. Thiết kế hệ thống 14 1.1.3.5. Lập trình 20 1.1.3.6. Kiểm thử 20 1.1.3.7. Cài đặt, bảo hành và bảo trì 21 1.2. Lý luận chung về kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp 21 1.2.1. Một số khái niệm cơ bản 21 1.2.2. Nhiệm vụ vai trò của công tác quản lý bán hàng 23 1.2.2.1. Nhiệm vụ của công tác quản lý bán hàng 23 1.2.2.2. Vai trò của công tác quản lý bán hàng 24 1.2.3. Các tài khoản kế toán được sử dụng 25 1.2.4. Các chứng từ kế toán được sử dụng 26 1.2.5. Trình tự một số nghiệp vụ liên quan đến kế toán bán hàng 27 1.2.5.1. Kế toán giá vốn hàng bán theo phương thức bán hàng trực tiếp 27 1.2.5.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 28 1.2.5.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CMC SOFTWARE 36 2.1. Khái quát về công ty TNHH CMC Software 36 2.1.1. Tổng quan về công ty TNHH CMC Software 36 2.1.1.1. Giới thiệu 36 2.1.1.2. Quá trình hoạt động 36 2.1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh 38 2.1.1.4. Tầm nhìn 38 2.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 39 2.2. Hệ thống thông tin kế toán bán hàng tại công ty TNHH CMC Software 43 2.2.1. Đặc điểm tổ chức kế toán 43 2.2.2. Tài khoản sử dụng 48 2.2.3. Các chứng từ và báo cáo sử dụng 50 2.2.4. Quy trình luân chuyển chứng từ 51 2.2.5. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại công ty 51 2.3. Đánh giá thực trạng và phương hướng giải quyết 52 2.3.1. Thực trạng 52 2.3.2. Phương hướng giải quyết 53 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CMC SOFTWARE 54 3.1. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH CMC Software 54 3.1.1. Mục tiêu của hệ thống 54 3.1.2. Phân tích yêu cầu 54 3.1.4. Mô hình chức năng của hệ thống 56 3.1.4.1. Sơ đồ ngữ cảnh 56 3.1.4.2. Biểu đồ phân cấp chức năng 57 3.1.4.3. Ma trận thực thể chức năng 59 3.1.4.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 61 3.1.4.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 62 3.1.5. Mô hình dữ liệu của hệ thống 65 3.1.5.1. Bảng liệt kê thông tin trên hồ sơ dữ liệu 65 3.1.5.2. Các thực thể quan hệ 68 3.1.5.3. Xác định mối quan hệ và gán thuộc tính cho mối quan hệ 69 3.1.5.4. Mô hình E-R 72 3.1.5.5. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ 73 3.1.5.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 74 3.1.5.7. Mô hình dữ liệu quan hệ 80 3.2. Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH CMC Software 81 3.2.1. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình 81 3.2.2. Yêu cầu hệ thống 82 3.2.2.1. Yêu cầu cấu hình máy tính 82 3.2.2.2. Yêu cầu phần mềm 82 3.2.2.3. Cài đặt phần mềm 83 3.2.3. Giới thiệu tổng quát 83 3.2.4. Thực đơn chức năng 83 3.2.5. Một số form chính 87 3.2.6. Một số đoạn code chương trình 101 PHỤ LỤC 117 TỔNG KẾT 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHẦN MỞ ĐẦU

  • Lý do chọn đề tài

Trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các lĩnh vực quản lý không còn xa lạ. Nó không chỉ giúp cho công việc trở nên đơn giản và dễ dàng hơn, giảm bớt sức lao động của con người mà còn là công cụ hữu hiệu giúp cho các nhà quản lý kiểm soát, hoạch định tốt công việc của mình. Trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nói chung và kế toán nói riêng thì ứng dụng Tin học trở thành công cụ hữu hiệu, không thể thiếu trong thời buổi công nghệ bùng nổ như hiện nay. Qua thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế tại công ty TNHH CMC Software, em thấy Hệ thống thông tin kế toán doanh thu bán hàng vẫn được làm chủ yếu bằng Excel, chưa có phần mềm chuyên dụng nên mạnh dạn chọn làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp của em. Với mong muốn giúp doanh nghiệp có thể ứng dụng vào trong thực tế, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.

  • Đối tượng nghiên cứu

Đồ án: “Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH CMC Software” sẽ tập trung vào nghiên cứu các đối tượng: – Kế toán doanh thu bán hàng – Ngôn ngữ lập trình C#

  • Phạm vi nghiên cứu

Với hạn chế về mặt thời gian nên em xin phép chỉ đề cập đến kế toán doanh thu bán hàng với hình thức bán sản phẩm dịch vụ và doanh thu thuần tại công ty TNHH CMC Software. Bỏ qua hình thức hợp đồng mua phầm mềm, doanh thu nội bộ và không quan tâm tới hạch toán các loại thuế phải nộp liên quan đến việc bán hàng.

  • Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện, đồ án đã vận dụng phương pháp nghiên cứu –  Thu thập thông tin. –  Phương pháp phân tích hệ thống thông tin quản lý. –  Phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý.

  • Kết cấu đồ án

Chương 1: Lý luận chung về xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hệ thống kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH CMC Software. Chương 3: Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH CMC Software. CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download file Word