loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Tại Công Ty Tnhh Minh Ly

Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Minh Ly CHƯƠNG 1:NHẬN THỨC CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG 2 1.1. Cơ sở thực tiễn để xây dựng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 2 1.1.1. Khái niệm,đặc điểm và các thành phần của phần mềm kế toán trong doanh nghiệp 2 1.1.2. Yêu cầu của phần mềm kế toán 4 1.1.3. Công cụ thực hiện đề tài 4 1.1.4. Quy trình xây dựng phần mềm kế toán 7 1.2. Nhận thức chung về kế toán doanh thu bán hàng 10 1.2.1. Những khái niệm cơ bản về kế toán doanh thu bán hàng 10 1.2.2.  Yêu cầu quản lý nghiệp vụ xác định doanh thu bán hàng 12 1.2.3.  Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định doanh thu 12 1.2.4.  Các tài khoản kế toán 13 1.2.5. Hệ thống chứng từ sử dụng 14 1.2.6  Quy trình hạch toán kế toán doanh thu bán hàng 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LY 22 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Ly 22 2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty 22 2.1.2.  Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 24 2.2. Thực trạng HTTT kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty 28 2.2.1. Đặc điểm quản lý hàng bán, quá trình bán hàng tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Ly: 28 2.2.2.  Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 29 2.2.3.Hình thức kế toán 34 2.2.4.Quy trình luân chuyển chứng từ 35 2.2.5.Quy trình hạch toán kế toán 38 2.2.6. Hệ thống sổ kế toán 39 2.3. Đánh giá hệ thống kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty và huớng khắc phục. 39 2.3.1. Về tổ chức bộ máy kế toán,cơ sở vật chất,con người 40 2.3.2. Hình thức kế toán áp dụng 40 2.3.3. Tài khoản sử dụng 41 2.3.4. Các chứng từ sử dụng 42 2.3.5. Tổ chức bộ sổ kế toán 43 2.3.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 44 2.3.7. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: 44 CHƯƠNG 3:XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LY 46 3.1. Phân tích hệ thống 46 3.1.1. Xác định yêu cầu và mô tả bài toán 46 3.1.2. Mô hình nghiệp vụ của bài toán. 48 3.1.3.Phân tích mô hình khái niệm logic 53 3.1.4. Mô hình khái niệm dữ liệu 57 3.1.5.Mô hình khái niệm dữ liệu E-R 63 3.1.6. Thiết kế mô hình logic 64 3.2. Thiết kế mô hình vật lý 67 3.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 67 3.2.2.Hệ thống giao diện tương tác của hệ thống: 71 3.2.3.Thiết kế các giao diện 73 3.3.Xây dựng chương trình 82 3.3.1. Các chức năng chính của chương trình 82 3.3.2. Xác định luồng hệ thống 82 3.3.3.Một số code chương trình: 86 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

Xem thêm:

 • PHẦN MỀM VILIS TRONG X Y DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong công ty CP Tư vấn Chất lương – Thương hiệu và Truyền thông Việt Nam
 • Báo cáo thực tập kế toán tại công ty TNHH Môi trường đô thị Tiền Hải

LỜI MỞ ĐẦU

 1. Đặt vấn đề

Thế kỷ XXI- kỷ nguyên của công nghệ với hàng loạt các sản phẩm CNTT có tính ứng dụng cao. CNTT là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển xã hội, ứng dụng và phát triển CNTT là phương tiện chủ lực để đi tắt, đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước. Cùng với xu hướng phát triển không ngừng của khoa học công nghệ thông tin, hiện nay việc ứng dụng tin học vào các lĩnh vực hoạt động trong đời sống con người đã làm nâng cao tốc độ thực hiện và giảm bớt công việc cho con người. Hiện tại, những khu vực kinh tế có yêu cầu hội nhập và cạnh tranh cao như ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng… việc ứng dụng CNTT đã trở thành yếu tố sống còn, góp phần quyết định vào sự phát triển và tiến trình hội nhập của các ngành này. Bên cạnh đó, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp đầu tư ứng dụng CNTT vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Trong đó, một số ngành đã được hưởng rất nhiều thành quả của CNTT. Một trong những lĩnh vực được tin học hoá mạnh mẽ là công tác quản lý, điều này đã góp phần không nhỏ trong việc giúp các nhà quản lý giải quyết bài toán thực tế nhanh chóng, hiệu quả.Với những phần mềm linh hoạt và thông minh, chúng ta đã giảm được đáng kể thời gian tìm kiếm, làm hẹp không gian lưu trữ và nhờ đó nâng cao tính khoa học trong giải quyết công việc. Trong lĩnh vực kế toán, các phần mềm kế toán đã giảm một khối lượng lớn công việc, mang lại hiệu quả và độ chính xác cao cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp sẽ có cách thức tổ chức khác nhau, công tác quản lý khác nhau nên để có được giải pháp tối ưu trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động kế toán thì HTTT kế toán cần phải được phân tích một cách tỉ mỉ và chính xác. Vì vậy, với sự cần thiết của việc ứng dụng tin học phù hợp vào trong công tác quản lý, và sau khi khảo sát thực trạng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Ly. tại Hà Nội em đã chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Minh Ly ”

 1. Sự cần thiết

Phần mềm kế toán doanh thu bán hàng sẽ giúp cho doanh nghiệp thuận tiện trong việc in ra phiếu xuất, nhập hàng, hóa đơn GTGT, dữ liệu của các chứng từ này sẽ được nhập vào, không còn sợ việc viết sai hóa đơn. Việc quản lý doanh thu bán hàng là rất quan trọng, nó quản lý tổng doanh thu bán hàng cụ thể hơn có thể là doanh thu theo từng mặt hàng, doanh thu theo từng khách hàng vì vậy sự chính xác kịp thời của thông tin là rất cần thiết. Do vậy, việc xây dựng phần mềm Kế toán doanh thu bán hàng Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Ly. là rất cần thiết.

 1. Mục đích của đề tài:
 • Làm rõ lý luận về kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Ly..
 • Tận dụng năng lực tài nguyên (hệ thống máy tính), năng lực con người nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý;
 • Đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu bán hàng, hỗ trợ nhân viên kế toán trong việc quản lý các khoản doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Ly., giúp công ty nâng cao chất lượng bán hàng, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí nhờ giảm bớt đội ngũ nhân công, giảm thiểu sai sót có thể xảy ra trong quá trình hạch toán.
 1. Đối tượng nghiên cứu:

Hệ thống phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Ly.

 1. Phạm vi nghiên cứu đề tài:

Vì quá trình tham gia thực tập tại công ty là tương đối ngắn nên em chỉ gói gọn phạm vi nghiên cứu đề tài trong phạm vi xuất hàng bán, nhập hàng bán bị trả lại, xác định doanh thu bán hàng, doanh thu chi tiết theo từng mặt hàng, doanh thu chi tiết theo khách hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. Hệ thống được xây dựng dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 và ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở C# .Net.

 1. Phương pháp nghiên cứu đề tài:

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập các thông tin của công ty bằng các phương pháp phỏng vấn, điều tra, ghi chép, quan sát và hỏi ý kiến chuyên gia; Phương pháp tập hợp: Tập hợp các chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác kế toán phải thu khách hàng; Phương pháp so sánh đối chiếu: So sánh giữa lý thuyết được học và thực tế tại công ty; Phương pháp phân tích thiết kế: Từ các nghiệp vụ kế toán của công ty, tiến hành phân tích và thiết kế để xây dựng phần mềm phù hợp. Các phương pháp phân tích: phân tích từ trên xuống, phân tích từ dưới lên, kết hợp phân tích từ trên xuống và từ dưới lên.

 1. Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:

PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG gồm 3 chương:

 • Chương I: Nhận thức chung về xây dựng phần mềm kế toán  doanh thu bán hàng.
 • Chương II: Thực trạng HTTT kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Ly.
 • Chương III: Xây dựng hệ thống phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Ly.

PHẦN KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG

 • Cơ sở thực tiễn để xây dựng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp
 • Khái niệm,đặc điểm và các thành phần của phần mềm kế toán trong doanh nghiệp

Khái niệm phần mềm kế toán trong doanh nghiệp Phần mềm kế toán: là hệ thống các chương trình máy tính dùng để tự động xử lý các thông tin kế toán trên máy vi tính, bắt đầu từ khâu lập chứng từ gốc, ghi chép sổ sách, xử lý thông tin trên các chứng từ, sổ sách theo quy trình của chế độ kế toán đến khâu in ra sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và các báo cáo thống kê phân tích tài chính khác.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để xem được nhiều luận văn hơn, các bạn vào : Tải luận văn miễn phí