loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng

 

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tại nghiên cứu

Ngày nay, thông tin được coi là một nhu cầu vô cùng thiết yếu trong đời sống xã hội, là công cụ để điều hành, quản lý, chỉ đạo của mỗi quốc gia, là phương tiện hữu hiệu để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa các quốc gia, các dân tộc, là nguồn cung cấp tri thức mọi mặt cho công chúng và là nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, tin học ngày càng trở thành một lĩnh vực quan trọng, thiết yếu trong thời đại ngày nay.  Tin học hóa đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống người ta cũng đều phải ứng dụng tin học để có thể nâng cao chất lượng các hoạt động. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, việc ứng dụng tin học là bắt buộc nếu muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường. Khối lượng công việc đồ sộ của các doanh nghiệp không thể không có sự trợ  giúp của máy tính điện tử. Một máy tính điện tử giúp người ta thực hiện hàng chục triệu phép tính chỉ trong vòng một giây, giảm thiểu thời gian cũng như công sức con người bỏ ra nên tiết kiệm chi phí nhân công, lại có thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Vì vậy, ngày nay bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần ứng dụng tin học. Xuất phát từ xu thế chung của xã hội, hàng loạt các phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị đã ra đời và để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay.

Qua thời gian nghiên cứu tại Công ty cổ phần Việt Com, em nhận thấy công ty chuyên cung cấp và kinh doanh các sản phẩm hóa chất sản xuất sơn cho nên việc quản lý kế toán doanh thu bán hàng có hiệu quả là rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến các kế hoạch, các chiến lược phát triển của công  ty cũng như doanh thu, lợi nhuận của công ty. Hệ thống phần mềm doanh thu bán hàng mặc dù đã được tin học hoá nhưng do số lượng sản phẩm nhiều, ngày càng đa dạng và phong phú đòi hỏi cần có một phần mềm tin học có khả năng quản lý một cách chính xác, thống nhất, cung cấp báo cáo, thông tin một cách kịp thời cho những người sử dụng và quản trị hệ thống. Vậy nên, em đã chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm kế toán doanh thu bán hàng” tại công ty cổ phần Việt Com

Mục đích của đề tài:

 • Được người sử dụng chấp nhận.
 • Cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác,kịp thời nhằm phục vụ hiệu quả công tác kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng tại Công ty.
 • Tận dụng tối đa nguồn tài nguyên (hệ thống máy tính), năng lực con người nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán.

Đối tượng nghiên cứu:

Hệ thống phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty cổ phần Việt Com.

Phạm vi nghiên cứu đề tài:

Việc phân tích và thiết kế hệ thống nhằm phục vụ cho công tác kế toán doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng tại Công ty một cách có hiệu quả. Nghiên cứu hệ thống kế toán kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng tại Công ty, trên cơ sở đó sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual FoxPro để thiết kế ứng dụng cho bài toán kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng đáp ứng thực trạng của Công ty.

 • Xây dựng phầm mềm kế toán xác định doanh thu bán hàng tại công ty Việt Com
 • Xây dựng phần mềm kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Đức Huy
 • Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang

 

Phương pháp nghiên cứu đề tài:
 • Nghiên cứu đề tài theo phương pháp duy vật biện chứng
 • Thu thập thông tin thông qua phỏng vấn, ghi chép, trưng cầu ý kiến của các chuyên gia kế toán
 • Phương pháp phân tích hệ thống thông tin.
 • Phương pháp tin học bằng công cụ lập trình Visual FoxPro để giải quyết bài toán đã được phân tích.

Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:

 • PHẦN MỞ ĐẦU
 • PHẦN NỘI DUNG gồm 3 chương:
  • Chương I: Nhận thức chung về xây dựng phần mềm kế toán  doanh thu bán hàng.
  • Chương II: Thực trạng HTTT kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty cổ phần Việt Com.
  • Chương III: Xây dựng hệ thống phần mềm kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty cổ phần Việt Com.
 • PHẦN KẾT LUẬN

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word