loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Tài Sản Cố Định Tại Công Ty Tnhh

Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ thì thông tin đóng một vai trò vô cùng quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại trong mọi lĩnh vực. Vì thế trong bối cảnh toàn cầu hoá và nhân loại đang bước vào ngưỡng cửa của nền kinh tế tri thức thì thông tin chính là cơ sở quyết định đối với sự phát triển của một quốc gia. Chỉ khi thu thập được những thông tin chính xác thì các nhà quản lý, hoạch định kế hoạch mới cho ra được những quyết định và các kế hoạch đúng đắn đem lại năng suất và hiệu quả cao trong công việc. Để thực hiện được điều này một trong những giải pháp đề ra đó là tin học hoá công tác quản lý trong hoạt động của các doanh nghiệp. Vì vậy xây dựng một hệ thống thông tin tốt là điều cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói riêng. Qua một thời gian thực tập tại công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Com, em nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán tài sản cố định (TSCĐ) tại công ty.Hiện tại công ty đang sử dụng phần mềm Microsoft  Office Excel. Phần mềm này hoạt động độc lập, không có sự kết nối dữ liệu vì thế không đáp ứng được tiêu chuẩn tin cậy của một hệ thống thông tin hoạt động tốt. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Com”.

 • Phân tích tình hình tài chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội
 • Quản lý chi Ngân sách Quốc phòng tại Sư đoàn 968 – Quân khu 4 – Bộ Quốc phòng
 • Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện cho giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Miện

 1. Mục đích đề tài
 • Cung cấp được một phần mềm hỗ trợ hiệu quả cho bộ phận kế toán tài sản cố định
 • Cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đầy đủ cho các bộ phận.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định, giảm chi phi, tăng doanh thu của công ty.
 • Hỗ trợ nhân viên kế toán quản lý các tài sản cố định trong công ty.
 • Sử dụng các nguồn lực sẵn có như: con người, hệ thống máy tính để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
 1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu phân hệ kế toán Tài sản cố định tại công ty.

 • Phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ đề tài, em chỉ nghiên cứu các nghiệp vụ tăng do mua sắm TSCĐ , không nghiên cứu về các nghiệp vụ kế toán như: tăng TSCĐ do tự chế, tăng TSCĐ do chuyển bất động sản đầu tư thành bất động sản chủ sở hữu, nhận góp vốn liên doanh bằng tài sản, nhận TCSĐ biếu tặng, kế toán giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính, khách hàng mua thanh lí chịu TSCĐ…

 • Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp phỏng vấn, thu thập, so sánh, tổng hợp thông tin. – Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý. – Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.

 1. Kết cấu đồ án

Đề tài: “Xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Việt Com”.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.