loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bắc Giang

 

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, tin học đã và đang trở thành một lĩnh vực quan trọng, thiết yếu trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay. Các lĩnh vực trong cuộc sống đã và đang có sự hỗ trợ rất đắc lực của các ứng dụng tin học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, việc ứng dụng tin học trở thành một nhu cầu hết sức thiết yếu để có thể tồn tại và phát triển trên thị trường đầy cạnh tranh ngày nay. Xuất phát từ xu thế chung của xã hội, hàng loạt các phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị đã ra đời và để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay.

Ở nước ta, việc tin học hóa trong công tác quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp đang trở nên phổ biến và cấp thiết. Trong một đơn vị, một trong những công việc không kém phần quan trọng là việc hỗ trợ quản lý tiền lương và thu nhập bằng các ứng dụng Tin học. Các nhà quản lý rất cần một hệ thống thông tin có khả năng cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời và phù hợp nhằm hỗ trợ họ hoàn thành các công việc, chức năng của mình. Thông qua dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý tiền lương và thu nhập, các nhà quản trị có thể nắm rõ tình hình thực hiện công việc, sử dụng làm thông tin để lên các báo cáo theo yêu cầu. Hệ thống thông tin quản lý thu nhập hỗ trợ quyết định quản trị nguồn nhân lực đặc biệt các thông tin về lương, thưởng…có liên quan đến các nguồn thông tin bên ngoài và hệ thống thông tin  khác trong doanh nghiệp.

Qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang, em nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán tiền lương tại công ty. Hệ thống kế toán tiền lương của công ty mặc dù đã được ứng dụng tin học tuy nhiên do số lượng nhiều và quá trình mở rộng phát triển của công ty, đòi hỏi một phần mềm có khả năng quản lý chính xác, cung cấp báo cáo một cách kịp thời.

Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang”.

Mục đích của đề tài

 • Được người sử dụng chấp nhận.
 • Cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, nhanh chóng, phục vụ tốt quá trình quản lý lương, phục vụ tốt cho bộ phận kế toán và các đơn vị sử dụng.
 • Tận dụng năng lực tài nguyên (hệ thống máy tính), năng lực con người nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
 • Hỗ trợ cho nhân viên kế toán trong việc quản lý lương tại Công ty CP xuất nhập khẩu Bắc Giang.
 • Xây dựng phầm mềm kế toán xác định doanh thu bán hàng tại công ty Việt Com
 • Xây dựng phần mềm kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Đức Huy
 • Xây dựng chiến lược truyền thông Marketing cho nhà hàng Khang

Đối tượng nghiên cứu của đề tài

Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại Công ty

Phạm vi nghiên cứu đề tài

Hệ thống thông tin quản lý về tiền lương, các khoản trích theo lương và thực hiện các báo cáo liên quan tới tiền lương trong Công ty.

Phương pháp nghiên cứu
 • Thu thập thông tin: khảo sát thực tế, phỏng vấn nhân viên công ty, tham khảo ý kiến chuyên gia …
 • Phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý.
 • Phương pháp phân tích hệ thống thông tin quản lý.

Kết cấu của đồ án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, các danh mục tài khoản thì nội dung đồ án được chia thành 3 chương:

 • Chương 1: Lý luận chung để xây dựng phần mềm kế toán tiền lương trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Thực trạng về hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang
 • Chương 3: Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word