loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Tiền Lương Tại Ngân Hàng

Thế kỷ 21, cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, tin học ngày càng trở thành một lĩnh vực quan trọng, thiết yếu trong thời đại ngày nay. Bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống người ta cũng đều phải ứng dụng tin học để có thể nâng cao chất lượng các hoạt động. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, việc ứng dụng tin học là bắt buộc nếu muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường.Khối lượng công việc đồ sộ của các doanh nghiệp không thể không có sự trợ giúp của máy tính điện tử. Một máy tính điện tử giúp người ta thực hiện hàng chục triệu phép tính chỉ trong vòng một giây, giảm thiểu thời gian cũng như công sức con người bỏ ra nên tiết kiệm chi phí nhân công, lại có thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Vì vậy, ngày nay bất cứ một doanh nghiệp nào cũng cần ứng dụng tin học. Xuất phát từ xu thế chung của xã hội, hàng loạt các phần mềm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị đã ra đời và để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay. Thực tế cho thấy, từ khi áp dụng các phần mềm tin học, hoạt động quản lý ngày càng nhẹ nhàng, hiệu quả, chính xác và đem lại thành công lớn cho rất nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có được một phần mềm phù hợp với công tác quản lý, phù hợp với hoạt động của mỗi doanh nghiệp lại không phải là một vấn đề dễ dàng. Qua thời gian nghiên cứu quan sát hoạt động tại ngân hàng, em đã chọn đề tài: “Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa”

  • Xây dựng phần mềm kế toán Tài sản cố định tại công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng
  • Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
  • Xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH

II, Sự cần thiết của đề tài: Phần mềm kế toán tiền lương là một phần mềm vô cùng hữu ích đối với mọi doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Nhờ những tiện ích của  phần mềm này mà công việc tính lương, thu nhập cá nhân trở nên đơn giản, chính xác, linh hoạt, tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực cho doanh nghiệp đồng thời nó còn được áp dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp khác Đối với bản thân ngân hàng phần mềm kế toán tiền lương mang lại những chức năng riêng biệt quan trọng cho doanh nghiệp như: Tính toán lương phải trả cho nhân viên, in phiếu thanh toán lương, tính thuế thu nhập cho các cán bộ công nhân viên. Với hệ thống kế toán tiền lương riêng biệt cho phép thực hiện khấu trừ các khoản phải trừ vào lương cơ bản và từ đó tính ra tổng thu nhập mà cán bộ công nhân viên được hưởng để từ đó in báo cáo thuế thu nhập cá nhân để nộp cho cơ quan thuế. Hơn nữa đề tài kế toán tiền lương có ý nghĩa thực tiễn rất cao. Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương cho ngân hàng sẽ giúp ngân hàng có  thêm một công cụ quản lý lương hữu hiệu, phần mềm này thực hiện việc tính toán và chi trả lương cho nhân viên một cách chính xác và nhanh chóng, đồng thời đưa ra những báo cáo cần thiết về tiền lương sẽ  giúp giám đốc ngân hàng có những quyết định đúng đắn về tiền lương và chế độ đãi ngộ với nhân viên. Mặt khác, lương là một công cụ vật chất hữu hiệu để khuyến khích nhân viên. Việc ngân hàng trả lương đúng đắn, khen thưởng kịp thời sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho nhân viên làm việc hăng say và gắn bó hơn với ngân hàng.. Do đó việc xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại ngân hàng là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa. III, Mục đích chọn đề tài:

  • Được người sử dụng chấp nhận.
  • Cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, phục vụ hiệu quả công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  • Tận dụng tối đa năng lực tài nguyên (hệ thống máy tính), năng lực con người nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán.

IV, Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Việc phân tích, thiết kế hệ thống nhằm phục vụ cho công tác kế toán tiền tiền lương và các khoản trích theo lương tại ngân hàng một cách có hiệu quả. Nghiên cứu hệ thống kế toán kế toán tiền tiền lương và các khoản trích theo lương, trên cơ sở đó sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual FoxPro để thiết kế ứng dụng cho bài toán kế toán tiền tiền lương và các khoản trích theo lương đáp ứng thực trạng của Ngân hàng. V, Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Hệ thống kế toán tiền lương tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa VI, Phương pháp nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu đề tài theo phương pháp duy vật biện chứng Thu thập thông tin thông qua phỏng vấn, ghi chép, trưng cầu ý kiến chuyên gia kế toán Phương pháp phân tích hệ thống thông tin. Phương pháp tin học bằng công cụ lập trình Visual FoxPro để giải quyết bài toán đã được phân tích. VII, Kết cấu của đồ án: PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG gồm 3 chương:

  • Chương I:Lý luận chung về xây dựng phần mềm kế toán tiền tiền lương trong doanh ngiệp.
  • Chương II: Thực trạng và giải pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán tiền tiền lương tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa.
  • Chương III:Xây dựng phần mềm kế toán tiền tiền lương tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://luanvan.inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.