loading

Xây Dựng Phần Mềm Kế Toán Tscđ Tại Công Ty Tnhh Đức Huy

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Ngày nay, Công nghệ thông tin (CNTT) đóng một vài trò hết sức quan trọng đối với nền kinh tế. Số lượng doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành ngày càng tăng qua đó cho thấy doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của CNTT. Trong một nền kinh tế năng động như hiện nay, sự canh tranh giữa các doanh nghiệp hết sức khốc liệt, những doanh nghiệp nào sớm cải tiến trong khâu quản lý nhờ áp dụng CNTT thì đã nắm trong tay một công cụ cạnh tranh hữu hiệu.

Những thay đổi từ quá trình ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp không thể không ảnh hưởng đến bộ phận kế toán với tư cách là một tổ chức thực hiện cung cấp thông tin cho các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Sự ảnh hưởng đó tác động tới quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin của kế toán, đặt ra vẩn đề về việc đảm bảo chất lượng thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng CNTT.

Qua một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Đức Huy, em nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán còn nhiều hạn chế, đồng thời công ty đặc biệt chú trọng đến công tác kế toán TSCĐ. Do vậy, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài “Xây dựng phần mềm kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Đức Huy”.

 • Xây dựng phầm mềm kế toán xác định doanh thu bán hàng tại công ty Việt Com
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Agribank Hàm Yên
 • Xây dựng chiến lược truyền thông Marketing cho nhà hàng Khang

 

2. Mục đích nghiên cứu:

Đề tài được xây dựng với mục đích phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán TSCĐ, từ đó xây dựng phần mềm kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH Đức Huy nhằm phục vụ công tác kế toán TSCĐ được nhanh chóng, kịp thời, chính xác, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ từ đó góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung vào công tác kế toán TSCĐ tại công ty TNHH Đức Huy. Do hạn chế về mặt thời gian cũng như khả năng tiếp cận thông tin, em xin phép tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:

 • Kế toán tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
 • Kế toán thanh lý, sửa chữa, kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định hữu hình
 • Báo cáo tình hình sử dụng tài sản cố định
4. Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử : coi một sự vật hay một hiện tượng trong trạng thái luôn luôn phát triển và xem xét nó trong mối quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác. – Phương pháp thu thập thông tin:

 • Phương pháp phỏng vấn: trao đổi trực tiếp với các cán bộ nhân viên trong công ty, đặc biệt là nhân viên phòng kế toán để nắm bắt được tình hình thực tế công tác kế toán trong công ty.
 • Phương pháp quan sát: tiến hành quan sát kết hợp với ghi chép về qui trình xử lý các nghiệp vụ trong công ty.
 • Phương pháp phân tích tài liệu: thu thập các thông tin dựa trên các tài liệu đã có sẵn.

– Phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin: phân tích hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về dữ liệu, phương pháp thiết kế hệ thống.

5. Kết cấu của đồ án:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo thì nội dung đồ án được kết cấu thành 3 chương:

 • Chương 1: Nhận thức chung về xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
 • Chương 2: Thực trạng về hệ thống thông tin kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Đức Huy
 • Chương 3: Xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Đức Huy

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy nút Download luận văn miễn phí file Word